Wonen

De plek en manier waarop we wonen raakt aan veel van de andere thema’s. Het bepaald bijvoorbeeld hoe we energie gebruiken en (kunnen) opwekken, het kan bepalen hoe we ons verbinden met de mensen uit de buurt, het kan invloed hebben op de grondstoffen die nodig zijn voor onze woning, en het heeft invloed op de mate van mobiliteit die we wensen. Andere vormen van wonen kunnen dus een belangrijke inspiratie bieden om dingen anders te doen.