Energie

Als we onze levensstandaard tot op zekere hoogte in stand willen houden, is het essentieel om duurzame energie in plaats van fossiele energie te gaan gebruiken. Hier schrijven we over projecten, initiatieven en ideeën die te maken hebben met hoe ons toekomstige energiesysteem eruit kan gaan zien.