Voedsel

Voedsel is een belangrijke levensbehoefte en ook iets waarvan je erg kunt genieten. Voedsel kan mensen bij elkaar brengen. Voedsel is een breed thema dat raakt aan andere thema’s die we onderscheiden, zoals economie en energie. Bovendien zorgen veel van de huidige manieren waarop we voedsel verbouwen voor een aantasting van de natuur.

Er zijn verschillende initiatieven en projecten die een alternatief bieden voor de gangbare manieren van voedsel verbouwen en verhandelen. Ontdek ze hier!