Initiatieven, Reisverhalen

We zijn online!

We zijn nog niet vertrokken, maar wel in volle voorbereiding voor onze fietstocht door Europa. Tijdens onze tocht willen we verschillende inspirerende initiatieven, projecten, personen en gemeenschappen bezoeken. In deze blog zetten we uiteen waarom we met dit project zijn begonnen en wat we gaan doen. 

Weten wie wij zijn? Kijk op deze pagina.

Waarom dit project?

Het belangrijkste is dat we klaar zijn voor een avontuur. Op dit avontuur willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan het aanpakken van de problemen die we in de wereld zien.

Wijzelf leven in een land en tijd waar ons in materiële zin niets hoeft te ontbreken, maar geloven tegelijkertijd dat de manier waarop we met de wereld omgaan niet houdbaar is. Wereldwijd, zijn er verschillende problemen waar we mee te maken hebben. Denk aan de wereldwijde broeikasgasemissies die nog steeds toenemen, en de gerelateerde klimaatverandering waarvan de eerste drastische gevolgen duidelijk beginnen te worden. Denk aan de toenemende druk die mensheid legt op wereldwijde natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. Denk aan politieke polarisatie, gemanifesteerd in de sterk tegenstrijdige wereldbeelden van stemgerechtigden over de hele wereld. Denk aan de steeds groter wordende kloof tussen de welvaart van de rijksten en de beslommeringen van de armsten, binnen landen, maar ook tussen landen. Denk aan de grote stromen vluchtelingen, gedwongen om te vluchten, op zijn minst deels als gevolg van de bovengenoemde problemen. 

Veel van deze problemen vergen een nationale of internationale aanpak. Nationaal en internationaal kunnen grenzen getrokken worden ten aanzien van ecologische grenswaarden en minimale levensstandaarden. Echter, een voorstelling maken van hoe een leven binnen die grenzen er uit ziet is wellicht geen taak die we over moeten laten aan politici. Wij geloven dat er voorbeelden nodig zijn die laten zien hoe het ook kan, die alternatieve manieren laten zien van leven op deze planeet en met elkaar. 

Die voorbeelden bestaan al. 

Er zijn genoeg mensen die onze zorgen delen en aan de slag zijn gegaan. Wij gaan er op uit om deze inspirerende initiatieven, projecten, personen en gemeenschappen te bezoeken en we zullen onze bevindingen delen op deze website. 

Bekijk de pagina’s met initiatieven om te zien wat voor soort bezoeken we voor ogen hebben.

Wat betekent ocyclo?

Ocyclo verwijst naar een cyclus, of kringloop, zichtbaar gemaakt als de letter O. Bewustzijn van natuurlijke kringlopen, zoals de koolstofkringloop, de nutriënten-kringloop en de waterkringloop kan helpen om te zien hoe ons menselijk handelen daar op aangrijpt en kan ons dus leren welke handelingen duurzaam zijn. Bovendien verwijst ocyclo ook naar het Engelse of Franse woord voor fiets: bicycle, bicyclette en daarmee naar onze reis per fiets door Europa. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *