Een mooie spiraal tuin aan het stuiverpad in Delfgauw
Biodiversiteit, Voedsel, Wonen

Stichting Groenkracht – Een dans met de natuur

In de middag van dinsdag 13 maart troffen wij Rutger Spoelstra van stichting Groenkracht in de Popta Garden in Delft. Die ochtend hadden we een klein stukje kunnen fietsen van Rotterdam naar Natuurkampeerterrein de Grutto, en we hadden net onze zeiknatte tent opgezet. De zon die op de mooi aangelegde Popta Garden scheen was zeer welkom na het barre weer van de dagen ervoor. Rutger leidde ons door verschillende tuinen in Delft en liet ons zien hoe zij een bron zijn van voedsel, en bijdragen aan natuur en aan gemeenschapsvorming. 

De Popta Garden waar we beginnen ligt naast een school en een weg tussen flatgebouwen in. Aan de randen en in de schaduw zijn wat struiken en bomen gepland die gemeenschappelijk beheerd worden. In het midden liggen in een mooi patroon verschillende moestuintjes en schooltuintjes. Allemaal ongeveer even groot maar verschillend van vorm. De tuintjes worden van elkaar gescheiden door oude stoeptegels die vroeger de plek waar nu de tuin is bedekten. Naast planten zijn er verschillende plekjes gemaakt waar bewoners heerlijk kunnen zitten. Als ik er spreek met Rutger schijnt de zon en zijn we niet de enige die in deze heerlijke tuin willen vertoeven. Sommige bewoners komen even langs om te kijken hoe het gaat met de walnootboom. Belangrijk voor die blijvende betrokkenheid van bewoners is dat zij van begin af aan betrokken zijn bij het vormgeven en inrichten van de tuin. Stichting Groenkracht kwam helpen omdat er vraag was vanuit de buurt, maar probeert de tuinen zo op te zetten dat de buurt ze daarna zelf kan beheren.

De volgende stop is de school ProGrotius. Een korte stop waar Rutger door het hek heen de tuintjes aanwijst. Dit illustreert vooral ook de educatieve rol die Stichting Groenkracht heeft. Ze verzorgen allerlei cursussen over tuinieren. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de CampusFarm bij de campus van Delft. Daar kunnen studenten een jaar lang een moestuin huren maar ook cursussen volgen in de groene bolvormige kas die daar te vinden is.

Een andere buurttuin is te vinden aan het Stuiverpad in Delfgauw. Die tuin is omgeven door nieuwe eengezinswoningen met ook een kinderdagverblijf in de buurt. De nadruk in deze tuin ligt wat meer op het gemeenschappelijke. Moestuinen worden er ook gezamenlijk beheerd. Wat meer experimenteren kan in de Papapvertuin, naast duurzaamheidscentrum de Papaver. 

In het ontwerp van alle tuinen past Rutger de principes van de permacultuur toe. Belangrijk daarin is dat de tuin is afgestemd op de lokale omstandigheden. Daarbij moet dus rekening gehouden worden met schaduw en wind, maar ook met andere planten, dieren en met mensen. Een distel in de tuin kan een teken zijn dat de planten die je er wil er niet passen. Als je dan iets plant dat vergelijkbare behoeften heeft als een distel, zoals een artichoke, dan zou dat best weleens goed kunnen werken. Ook met struiken en poeltjes kunnen vogels en padden aangetrokken worden die de insectenpopulatie beheersbaar houden. Een dans met de natuur noemt Rutger dat. Inspelen op de mensen in de omgeving betekent bijvoorbeeld dat in een buurt met mensen met tijd relatief meer moestuintjes te vinden zijn terwijl in een buurt waarin mensen minder tijd hebben de nadruk meer ligt op het gemeenschappelijke deel van de tuin. Zo is elke tuin dus afgestemd op de omgeving, met een rol in de voedselvoorziening, een educatieve functie, natuurwaarden of een sociale functie. 

Luister hier onze gesprek met Rutger Spoelstra:

En kijk ook eens op de website van Rutger Spoelstra of van Stichting Groenkracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *